۱۳۹۲-۱۰-۰۴

ما از نسل قبلیمون جدا نیستیم

ما از نسل قبلیمون جدا نیستیم !

ما پیوسته هستیم و نسل بعدی از ما جدا نیست.
ما از بیگ بنگ جدا نیستیم.
هر ذره به گذشته و آیندۀ خود وصله، جدا جدا و فریم در فریم نیست.
ما از نسل قبلیمون جدا نیستیم و در مسائل -[در اشتباهات و کارهای مثبت ]- همون نسل شریکیم.

دوره دفاعی- جلسۀ 6 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر