۱۳۹۲-۱۰-۰۷

ما در معرض یک رقابت هستیم

ما در معرض یک رقابت هستیم. تا نشستیم و هیچ کاری نمی کنیم، خبری نیست. چون تا حرکت نکنیم اصطکاک نیست، مقاومت نیست، نشستیم هیچ خبری نیست، اما تا می آییم می گوییم الله اکبر حمله شروع می شود، تا شبکه ی مثبت می آید، شبکه ی منفی هم سر و کله اش پیدا می شود، "این یک قانون است".

استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر