۱۳۹۲-۰۹-۲۵

تعریف ظرفیت !


هر کسی یک عمق وجودی دارد، یک ظرفیت تحمل مجاز دارد، نه غیر مجاز.
آیا این ظرفیت قابل افزایش است؟ بله. در بحث عمق وجودی ما می توانیم ظرفیت های مختلفی را تعریف کنیم مثل:
ظرفیت کاسه ای، ظرفیت حوضی، ظرفیت استخری، ظرفیت دریائی و اقیانوسی
ظرفیت کاسه ای: اگر یک سکه را درون کاسه بیندازیم، سکه در کاسه قابل دیدن است.
ظرفیت حوضی : اگر همان سکه را در حوض بیندازیم، باز هم سکه معلوم است کمی دقت عمل بیشتری می خواهد.
ظرفیت استخری: اگر سکه را در استخر بیندازیم، باز قابل پیدا کردن است، اما نه به سادگی که در حوض و کاسه بود.
ظرفیت دریائی: اگر سکه را در دریا بیندازیم، دیگر نمی توانیم پیدا کنیم.
انسان ها هم می توانند ظرفیت های مختلف داشته باشند. افرادی را می گوئیم دهن لق هستند، تا به این افراد میرسید، مثل یک کاسه می مانند و نمیتوانند راز داری کنند.
در این قضیه (اسکن دوگانگی) بدون اینکه به ما فشار بیاید، ظرفیت ما افزایش پیدا می کند. ما همواره در معرض رفتارهای دوگانه هستیم، ولی باید ظرفیت بالا باشد تا انرژی پتانسیل منفی ایجاد نشود.
خیلی جاها مجبوریم دل کسی را نشکنیم و غرور افراد را جریحه دار نکنیم و ... لذا رفتار دو گانه اجتناب نا پذیر است، مشروط بر اینکه ظرفیت داشته باشیم.

دوره 2 - استاد طاهری 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر