۱۳۹۲-۰۹-۳۰

تشعشع منفی = سقوط !

تشعشع منفی = سقوط !

... یک انسان متعالی را در نظر بگیرید، رسیده به طبقه صدم -مثلاً فرض محال، اینها طبقه نیست، این جوری نیست- ولی فرض کنید فیزیکال به طبقه صدم رسیده، بعد شما می‌بینید دارد تشعشع منفی می‌دهد، فوری می‌گویند «زود بیا پایین، زود بیا پایین از آن بالا، زود بیا پایین جایت همین پایین بهتر بود!» چرا؟ چون جایگاهش آنجا نیست.

دوره 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر