۱۳۹۲-۰۹-۲۴

تـعـریـف ذهـــن


تـعـریـف ذهـــن
«ذهن» مدیریت نرم افزاری همه ابعاد وجودی انسان را بر عهده دارد و کلیۀ نرم افزارهای بخش های مختلف وجود انسان را کنترل می کند؛ از عملکرد سلول گرفته تا مدیریت حافظه، یادگیری، یادآوری و غیره. ادراکات انسان محصول فعالیت ذهن او است. در سایمنتولوژی، ذهن نه تنها جزئی از مغز به حساب نمی آید، بلکه عملکرد مغز تابعی از فعالیت ذهن محسوب می شود و ذهن مدیریت آن را بر عهده دارد.

در این جا «ادراکات» به معنی طرز تلقی فرد از جهان هستی (اعم از جهان درون و بیرون انسان) است. آن چه که حواس چندگانه ما به مغز گزارش می دهند، مورد تجزیه و تحلیل ذهن قرار می گیرد و افراد مختلف هر کدام طرز تلقی منحصر به خود را از این دریافت ها دارند و نتایج متفاوتی از حواس خود می گیرند. هر پدیده ای که مشاهده میشود، ممکن است برای ناظری مطلوب به حساب بیاید و در عین حال برای ناظر دیگری نامطلوب تلقی شود؛ درصورتی که موضوع مورد مشاهده برای هر دو ناظر یکسان بوده است. همچنین ممکن است ناظری چیزی را درک کند که دیگری از درک آن عاجز است یا سوژه ای را ببیند که دیگری از دیدن آن ناتوان باشد. در سایمنتولوژی نیز به این نوع تلقی، «ادراک» گفته می شود و فرایند آشکار سازی آن به ذهن منتسب می شود. علاوه بر اینها ذهن وظیفه مدیریت حافظه، چیدمان اطلاعات و مدیریت بدن و سلول را نیز بر عهده دارد.

ذهن انسان به دو بخش «ذهن نهادی» و «ذهن ادراکی» تقسیم می شود:

1) ذهـن نـهـادی
ذهنی که در رابطه با تامین نیازهای نهادی یا غریزی، چیدمان اطلاعات لازم را انجام می دهد و پس از پردازش این اطلاعات، راه حل های مناسب را برای تنازع بقا ارائه و اجرا می کند. این بخش از ذهن تنها مخصوص انسان نیست. برای مثال، یک مورچه با ذهن نهادی خود به خوبی می داند که چگونه لانه خود را ساخته و دانه ها را چگونه حمل نموده و آن ها را به چه نحوی انبار کند.

2) ذهـن ادراکــی
ذهن ادراکی، چیدمان اطلاعات و پردازش آن ها را به گونه ای انجام می دهد که منجر به تعبیر و تفسیر از خالق، هستی، خود و هر موضوعی در پیرامون انسان شده و منجر به برداشت ها، ادراکات و فهم متفاوتی نسبت به هر پدیده ای می گردد. این نوع ادراک، مختص انسان است و ذهن ادراکی فقط در انسان فعال و در حیوان و گیاه غیر فعال است.


سایمنتولوژی - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر