۱۳۹۲-۱۰-۰۹

تیکهای شخصیتی

تیکهای شخصیتی
منجلابي كه بسياري از انسانها، به نوعي سعي در پنهان كردن آن مي كنند و به نوعي عدم نمايش آن در معرض ديگران... اما در درون، هركس با تيكهاي شخصيتي مختلف روبرو مي گردد و همه اين تيكها، عوامل دست و پا گير مسير كمال مي باشند .
در مسير خود شناسي لازم است كه هر فرد با قسمت هاي مشمئز كننده وجود خويش روبرو شود و به نوعي با"خويشتن خويش" مواجه گردد تا معايب و رذايل خود را بشناسد و بتواند در جهت رفع آن اقدام نمايد..منيت(غرور)، حسادت، خساست، احساس حقارت، خود بزرگ بيني، زود رنجي، شكاكي، انتقام جويي، كينه، عيب جويي،تنبلي، تمايل به غيبت، تمايل به دروغ گويي، تمسخر ديگران، كوچك شمردن ديگران، احساس تنهايي و ...به كار بردن جملاتي چون « هيچكس مرا درك نمي كند » ،« من هيچ تيكي ندارم »،« هميشه حق با من است » از مصاديق تيكهاي شخصيتي محسوب شوند.

"دوره پنج"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر