۱۳۹۲-۰۹-۲۴

لوح محفوظ !


لوح محفوظ !

ما چیزی به نام لوح محفوظ داریم که اطلاعات این چرخه در آن است که در صفر ثانیه دیده شده است. یعنی هنوز ما حرکت نکرده معلوم شد که انتهای کار چیست .
اگر سوال کنیم که آیا در بالا می دانند که ما چه کارهائی انجام می دهیم جواب چیست؟بله چون در صفر ثانیه دیده اند که من الان چه اختیاری میکنم ولی به شما تحمیل نشده است که شما چه باید بکنید. پس ما عروسک خیمه شب بازی نیستیم که ما را تکان بدهند و یک سری اتفاقات بیفتد در این صورت ما می شویم سرگرمی خدا و از ما سلب مسئولیت می شود چون خودش ما را حرکت داده.
یک ذره ز حکم تو جهان خالی نیست
پس سوختن روز قیامت ز کجاست
خیام به طعنه می گوید اشعار خیام همه طعنه است به آنهایی که آمدند و صحبت تقدیر و سرنوشت را این طور بیان کردند که اگر شما اینجائید خدا خواسته نه اختیار شما. ولی ما می گوئیم اختیار ماهست که ما را اینجا کشانیده و مسئولیت خوب و بد خودمان را داریم. « و من یعمل مثقال ذره خیرا یره » یعنی مثقال مثقال حساب می کنند یعنی ما به شما اختیار دادیم که از ما حساب می خواهند.
« فالهمها فجورها و تقواها » یعنی ما به شما الهام کردیم چه طرف می خواهید بروید با شماست و ما از شما مسئولیت می خواهیم.
پس اگر ما 100 میلیارد بار این حلقه را دور زده باشیم اگر هر دور زدن ما 100 میلیارد سال طول بکشد ناظر بالا این را در چند ثانیه دیده؟ صفر ثانیه.
فقط دیدند ولی به ما اعمال نظر نکردند.


دوره 2 - جلسه 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر