۱۳۹۲-۰۹-۲۴

طبقه بندی اختلالات وجودی انسان

طبقه بندی اختلالات وجودی انسان

-1 اختلالات جسمی
-2 اختلالات روانی
مانند انواع افسردگی (افسردگی تشعشاتی، افسردگی ذهنی، افسردگی روانی و افسردگی جسمی)و انواع اضطراب
-3 اختلالات روان- تنی مانند کولیت اولسروز، زخم معده، کم کاری تیروئید و ...
-4 اختلالات ذهنی
4-1 تقسیم بندی از نظر نرم افزاری:
الف- مشکلات نرم افزاری مانند نوعی از اختلالات هویت جنسی
ب- مشکلات غیرنرم افزاری (نظریه ی ویروس های غیر اُرگانیک(
4-2 تقسیم بندی از نظر موضوع:
الف- توهم های ادراکی مانند توهم دیداری، شنیداری، بویایی، پنداری، احساسی و حرکتی
ب- اختلال دو قطبی
ج- چند شخصیتی
د- وسواس
ه- ترس های غیر منطقی (فوبیا(
و- تمایلات غیرعادی مانند علایق و انزجار غیر عادی، تمایلات هم جنس گرایانه، تمایل به خودکشی، تمایل به خودآزاری، تمایل به دیگرآزاری
ز- رفتارهای غیرعادی مانند خواب گردی
-5 اختلالات «ذهنی- تنی»
الف- «بینشی » مانند ایست قلبی ناشی از هیجانات و استرس های شدید
ب- «هیستریک» مانند کوری هیستریک، کری هیستریک، فلج هیستریک و ...
-6 اختلالات «جسمی- ذهنی- روانی» مانند اختلالات خواب
7 - اختلالاتی که جای دیگری طبقه بندی نشده و ناشناخته هستند مانند جابجایی و گردش درد در بدن، کبودی های بدون دلیل در سطح بدن، فلج موقت در خواب (بختک) و ...


سایمنتولوژی - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر