۱۳۹۲-۰۹-۲۶

وحدت ... آنچنانکه هست بخواه، نه آنگونه که می خواهی !

 دوستان و همراهان گرامی 
تصمیم گرفتم گزیده ای از مطالب استاد رزم آور عزیز را ، که در پاسخ به سوالاتم 
، در طی چندین سال اخیر ، بصورت ایمیل دریافت کرده ام ، پس از کسب اجازه از ایشان
. برای آگاهی عموم منتشر کنم
. امید است که راهگشای دوستان عزیز هم باشد
با آرزوی توفیق الهی .

. بیایید با هم روراست باشیم ، بیایید ببینیم اساس نزدیک شدنمان به دیگران به چه دلیل است
، ما اگر به کسی نزدیک می شویم و می گوییم دوستش داریم ، شاید تنها به این دلیل است
. که ویژگیهایی در آن فرد مشاهده می کنیم که ، مطابق میل " من " است
. و " من " به هیچ وجه کلیت وجودی آن فرد را نمی ستایم
حال با یک چنین رفتار و تفکر غیر انسانی ، آیا امکان به وحدت رسیدن موجود است ؟
آیا ممکن است دوست داشتنمان ، تنها از سر خودشیفتگی و خودپرستی باشد ؟
واقعیت آن است که ما ؛
، هیچ کسی را آنچنان که " هست " ، نمی خواهیم
. " بلکه آنچنان می خواهیم که " هستیم
. و این رفتار شبکه منفی است و نه مثبت

گزیده ای از سخنان استاد فریدون رزم آور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر