۱۳۹۲-۱۰-۰۴

با اين روش‌هايي كه داريم آيا مي‌توانيم معتادي را ترك بدهيم؟

سؤال:
با اين روش‌هايي كه داريم آيا مي‌توانيم معتادي را ترك بدهيم؟ مثلاً وصلش كنيم به شبكه شعور كيهاني كه اعتيادش را ترك كند؟

پاسخ:
ما در مورد ترك اعتياد خيلي كمك مي‌توانيم بكنيم، يعني شايد در آينده‌ نزديك يكي از راه‌هاي مؤثر همين قضيه باشد. چون مطابق تجربه ما دردها و تنش‌هاي دوران ترك را به مي‌نيمم (minimum) مي‌رساند. فقط يك مسئله است، ما چون روي معتادين بايد تشعشع دفاعي كار كنيم، آن ها ابتدا به ساكن تحت يك تنش‌ها و حملاتي قرار مي‌گيرند كه آن عوامل آلودگي مي‌خواهد آن ها را وادار كند مثلاً دوباره به استعمال بيشتر، اين ها بايد تحت‌الحفظ باشند، در كلينيك‌هاي ويژه تحت‌الفظ باشند. اما ما به علت اين كه آن مجوزهاي قانوني را نداريم، الان براي خيريه‌هاي‌مان هم، در مجموع با خيريه‌هاي‌مان هم با وجود اين كه خيريه است مشكل داريم.

لذا ما در فكر دو نوع كلينيك بوديم كه فعلاً يك جورايي پا در هوا هستيم؛ دو جور كلينيك، يكي براي بيماران گروه روانپزشكي كه تشعشع دفاعي مي‌خواهند، تحت‌الحفظ باشند، آن‌هايي كه بيماري‌شان حاد است، مشكل‌شان حاد است، يك گروه ديگر براي كساني كه مشكل اعتياد دارند. ما در اين زمينه خيلي حرف داريم بزنيم ولي متأسفانه مجوز حرف زدن نداريم، اگر مجوز حرف زدن پيدا كنيم آن‌وقت شما مي‌بينيد اين روش ...،چون تجربه‌ خود من در اين سال‌ها با كساني كه كار كرديم چقدر به آن‌ها كمك شده است ولي ...

سؤال:چه كمكي؟
پاسخ:عرض كردم، يكي از مشكلات‌شان مشكل تنش‌هاي دوران ترك است؛ درد و بي‌قراري و اينها، اين مي‌تواند به عنوان يك مخدّر آسماني عمل كند. بخاطر اين كه به شما در اين رابطه به‌طور كامل كمك شود يك گزارشي را گوش بدهيم:

گزارش: ما يك فاميلي داريم كه اعتياد دارد و حدود چهار ماه است كه با تشعشع دفاعي و ارتباط فرادرماني مشكل او حل شده.

استاد: مسايلي كه در اين رابطه‌ مي‌خواهد، فرادرماني، تشعشع دفاعي كه اجازه‌اش را مي‌خواهد و تشعشع مثبت او 2، كنترل تشعشع منفي 1، 2، 3، ... ما اينها را انجام مي‌دهيم.

دوره 2 - استاد طاهری 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر