۱۳۹۲-۱۰-۰۷

کلام عشق

کلام عشق


با من سخن بگو .
اینک به پیش آی .
با من سخن بگو .
اینک کلام تو عشق است . از عمق جان خویش با من سخن بگو . ای واژه های تو شیرین ترین کلام از طعم نور و سرودی که ویرانه را به شهر نور مبدل می کند . با من سخن بگو . این طعم واژه نیست . این رقص دست های ترنم گونه ی حیات
بر ابتدای بدن هستیست ای عزیز . با من سخن بگو . برخیز و تازه شو . هر جا کلام عشق بجوشد همان خداست .
هرجا سرود تازه ی خورشید میرسد . با نور صبحگاهی امید بر طلوع
با من سخن بگو .
به کلام بیا ای عشق
تو تازه ترینی . تو نو ترینی . تو صفا ترینی. تو عشق ترینی
از درون خویش به پا خیز . با واژه ها تو را چکار
به چه می اندیشی .
از ابتدای شدن بگو
کدام اعتبار
مگر برای ناله ی کودک اعتباری بود ؟
کدام قرار داد
با کدام قرار داد میخواهی شیرینی طعم چشیدن زندگی را وصف کنی .
با من سخن بگو ای همه ی زیبایی
از درون خویش
از درون بودن هستی
از درون رویت امید
به کلام بیا و نترس
که تویی که حقیقت عشقی
به کلام بیا عیسی وار
که اینجا عیسی است که قدم بر چرخه ی هستی نهاده است
ای روشنی دل .
ای نور هستی .
به بیان بیا
به کلام بیا به عشق به نور به روشنی
و سلام
سلام بر تو ای حقیقت هستی
سلام بر تو ای نگاه ، ای حقیقت هستی
سلام بر تو که به سخن می آیی و به کلام
و به سلام که پاسخ سلام واجب است.
سلام بر تو روزی که گفته ای و روزی که میگویی و روزیکه خواهی گفت :
" وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا " **
" و سلام بر من روزی که تولد یافته ام و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم "
سلام بر من . سلام بر من که جواب سلام واجب است و زنده می کند . هر آنچه که مرده باشد نیز به پاسخ برخواهد خواست . سلام بر من به عشق که برخیزم . سلام بر من به عشق که بمیرم . سلام بر من به عشق که زنده خواهم شد . سلاااام بر تو...
با من سخن بگو.
سلاااام .

** آیه ی 33 سوره ی مریم .

Toofan Eshgh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر