۱۳۹۲-۰۹-۲۵

درک انا الحق:


                                                                                                                                   درک انا الحق:
یعنی درک « نفخت فیه من روحی » ( از روح خود در شما دمیدم ).
تا این درک پیدا نشود، بین ما و او جدائی است و ما همواره میگوئیم خدایا چرا ما را اینجا انداختی و خدایا خدایا... تضاد ما کماکان باقی است و انسانی نیست که با خدا درگیر نباشد. و 7 میلیارد انسان هر چقدر هم که ارتباط خوبی با خدا داشته باشند، یک تضادی ته وجودشان با خدا دارند.
این مسائلی را که عنوان می کنیم ما را در رسیدن به کمال یاری میکنند، هیچ کدام کمک نمیکنند ما پول اضافه کنیم یا جائی یا کسی را تسخیر کنیم، فقط به ما کمال ارائه می کند.


دوره 2 - استاد طاهری +

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر