۱۳۹۴-۰۳-۳۰

محمد علی طاهری، محقق ایرانی در استانه حکم اعدام استمحمد علی طاهری، محقق ایرانی در استانه حکم اعدام است
خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی خبر از ابلاغ شفاهی حکم اعدام محمدعلی طاهری داده اند.
این ویدیو شرح کوتاهی از ماوقع است.
برای نجات جان این اندیشمند ایرانی به ما بپیوندید.
تا ۸۰ هزار لایک مارا همراهی کنید

Mohammad Ali Taheri, an Iranian philosopher on the brink of execution
Mohammad Ali Taheri was sentenced to death, official news agencies have reported.
This short video clip portrays the recent events. 
Join us to save the life of this Iranian philosopher. 
Help us reach 80,000 likes.

کمپین نه به اعدام محمد علی طاهری
https://www.facebook.com/NoExecutionsMohammadAliTaheri?fref=nf
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#طاهري#بازداشت#حلقه#عرفان#کيهاني#طب_مکمل
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر