۱۳۹۴-۰۳-۲۹

شهادت می دهیم

فرادرمانگران ایرانی بر تاثیر عرفان حلقه بر زندگیشان شهادت می دهند
در حالی که در روزهای احیر احتمال اعلام حکم اعدام برای محمدعلی طاهری محقق در بند قوت گرفته است، کاربران این طب مکمل بیش به اذعان تاثیر این عرفان بر زندگیشان میپردازند.
به گزارش خبرنگار عرفان حلقه صفحه فراخوان شهادت نامه در فیس بوک شامل ویدیو ها یی است در آن کاربران این طب مکمل به کاربرد آن شهادت می دهند.
در معرفی این صفحه نوشته شده:«میگویند عرفان ضاله، عرفان دروغین، عرفان حُقه... میگویند آموزه های «محمد علی طاهری» عوام فریبانه است و شیطانی و انحرافی...پاسخ ما چیست؟ مهم نیست چه، چگونه، چطور و چند... بیایید اگر فقط گوشه ای و قطره ای از هوشمندی و رحمانیت الهی را به واسطۀ آموزه های عرفانی مردی به نام «محمد علی طاهری» چشیده ایم، شهادت بدهیم... بیایید به تاثیرات همان «یک قطره» شهادت بدهیم.»
منبع خبر :
https://www.facebook.com/pages/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/284082631801299
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#طاهري#بازداشت#حلقه#عرفان#کيهاني#طب_مکمل
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر