۱۳۹۴-۰۳-۲۱

اشکال بینشی "عدم شناخت ، فهم و درک جهان هستی و ......

اشکال بینشی "عدم شناخت ، فهم و درک جهان هستی و قوانین حاکم بر آن" :
عدم شناخت ، فهم و درک جهان هستی مادی از اشکالات ریشه ای و اساسی در بینش انسان است. جهان هستی مانند کتابی است که قوانین زندگی را به انسان می آموزد و عدم توجه به این کتاب باعث عدم هماهنگی وی با آن و بروز اشتباهات جبران ناپذیری در زندگی می شود. خداوند در غالب این کتاب که حاوی آیات آشکار اوست و هواره در تمام طول تاریخ و در همه نقاط دنیا پیش روی همه انسانها بوده است و خواهد بود ، قوانین نگرش به زندگی و برخورد با آن را عرضه کرده است تا به این وسیله "بینش" او برنامه ریزی شود.

به نزد آن که جانش در تجلیست
همه عالم کتاب حق تعالیست
(شبستری)
در حقیقت جهان هستی مادی ، کتاب آیات آشکار الهی است و با خواندن این کتاب است که می توان پایه و اساس نگرش درست را کشف و بینش صحیحی را برنامه ریزی کرد.
"انَّ فی خَلقِالسَّماوات و الاَرضِ و اختلافِ الَّیل و النَّهارِ لآیات لاولیِ الاَلباب" : همانا در آفرینش آسمانها و زمین و در آمد و رفت شب و روز نشانه هایی برای اهل خرد وجود دارد."
( سوره ی 3. آیه 190)
انسان برای رسیدن به کمال و تعالی به وجود راهنمایانی نیازمند است که آنها را واسطه های هدایت می نامیم. هر عاملی اعم از جماد، نبات ، حیوان و انسان که به هر شکلی در راستای شناسایی و درک قوانین حاکم بر جهان هستی او را یاری می کنند ، در این زمده محسوب می شود .

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
می خواند دوش درس مقامات معنوی
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکته ی توحید بشنوی
( حافظ )
برای حرکت انسان در راه او و به سوی او لازم است که همه وسایل و امکانات به کار گرفته شود : "وابتغوا الیه الوسیله " (ماده - 35)
به خاطر دارم سال ها قبل روزی که بسیار گرفته، افسرده و ناامید بودم، عازم کوه شدم و بی هدف در کوه مسیری را طی می کردم که با تخته سنگ بزرگی در مسیر خود مواجه شدم. بی اختیار آن را زیر نظر گرفته، با دقت به آن نگاه کردم و به ناگاه متوجه این پدیده ی خیلی عجیب شدم که در دل این تخته سنگ گیاهی جوانه زده بود. با دیدن این گیاه، بی اختیار این پیام در ذهنم نقش بست که "حتی در دل سنگ نیز امکان جوانه زدن هست".
همه ی کتب آسمانی، انسان را به تفکر و تعمق در باره ی کتاب هستی دعوت کرده اند. شاید بزرگترین گناه انسان این باشد که از دنیا برود؛ بدون آن که قوانین و اصول حاکم بر هستی را بشناسد. با شناخت این قوانین، پایه و اساس بینش ها از کتاب آیات آشکار الهی (کتاب مبین) استخراج می شود و عدم این شناخت از عمده مسایلی است که منجر به مشکلات بینشی و بیماری می شود. برخی از قوانین حاکم بر جهان هستی عبارتند از:
- قانون نسبیت
- قانون اوج و حضیض(قانون فواره)
- قانون نظم و بی نظمی
- قانون علف هرز
- قانون جهان دو قطبی
- قانون عمل و عکس العمل
- قانون تضاد
- قانون عدم تکرار و مانند
- قانون حرکت در سکون
- قانون تولد و مرگ
- قانون تغییر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر