۱۳۹۴-۰۳-۲۳

یکی از قوانین حاکم بر جهان هستی

یکی از قوانین حاکم بر جهان هستی

" قانون نسبیت چیست ؟ "
یکی از قوانین حاکم بر جهان هستی ، قانون نسبیت است که نسبی بودن وقایع و عدم قطعیت آنها را نشان می دهد
برای فهم بهتر موضوع می توان چند سوال را به عنوان نمونه مطرح کرد و پاسخ به آنها را مورد بررسی قرار داد :
- آیا مصرف خوراکی مرگ موش برای انسان مضر است ؟
- آیا مصرف خوراکی ویتامین A برای انسان خوب است ؟
- آیا زلزله خوب است؟
- آیا صاعقه بد است ؟
- آیا شیطان بد است ؟
و . . . ؟
به طور معمول پاسخی که بسیاری از ما به این نوع پرسش ها داریم ، با پاسخ هایی که با توجه به قانون نسبیت ارائه می شود، متفاوت است. انسان هر روز با تعداد زیادی از این سوالها و بسیاری از مسائل و مشکلات کوچک و بزرگ مرتبط با آن مواجه می شود . در این موارد اگر "دیدگاه نسبیتی" در بینش او شکل نگرفته باشد ، دچار اشتباهات فاحشی خواهد شد.
سه نمونه از نسبیت در بینش را در متن های بعدی توضیح خواهیم داد :
- نسبیت خوب و بد
- نسبیت مالکیت
-نسبیت زشت و زیبا
(محمد علی طاهری / بینش انسان / قانون نسبیت )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر