۱۳۹۴-۰۳-۲۱

ذهنی که به طور صحیح برنامه ریزی نشده

ذهنی که به طور صحیح برنامه ریزی نشده
""ذهنی که به طور صحیح برنامه ریزی نشده باشد می تواند موجب ابتلا به بیماری شود. ""
در حقیقت فقط سموم ، میکروارگانیزم ها ، سوانح ، آلودگی های محیطی و ... موجب نارسایی در سلامت انسان نمی شوند و علاوه بر این عوامل، بینش های غلط در تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث بیرونی نیز می تواند سلام او را به صورت مهلکی به خطر اندازد و وی را دستخوش نابه سامانی های جسمی کند . زیرا بینش ، ارزیابی های ذهنی انسان را از هر چه پیرامون او و در جهان هستی می گذرد بروز می دهد و به دنبال آن واکنش های جسم و روان ، پاسخی برای این ارزیابی ها خواهد بود .
بنابر این ذهنی که به طور صحیح برنامه ریزی نشده باشد می تواند موجب ابتلا به بیماری شود. این بیماری ها را بیماری های "ذهنی-تنی -mentosomatic" نامگذاری کنیم .
از خصوصیات این دسته از بیماری ها این است که به یکباره و ناگهانی رخ می دهند ؛ در حالی که بیماری های سایکوسوماتیک (روان-تنی - psychosomatic) به مرور و در طی زمان طولانی اتفاق می افتد .
بینش انسان با بخش های دیگر ذهن رابطه ای دوطرفه دارد و اشکالات بینشی ، با تاثیر منفی خود بر ذهن می توانند باعث اختلالات جسمی شوند. برای مثال ، بینش غلط به طور غیر مستقیم موجب "عدم یکپارچگی ذهن" می شود و این عارضه ، یکی از عوامل بروز "بیماری های ذهنی-تنی" است.
ذهن یکی از بخش های مدیریتی وجود انسان و شامل بخش های زیر است که هر یک زیر مجموعه ای مفصل دارد :
- مدیریت سازماندهی بدن و سلول
- مدیریت سازماندهی ادراکات انسان
- مدیریت سازماندهی اطلاعات (آرشیو و بایگانی اطلاعات )
یک ذهن مشوش و به هم ریخته نمی تواند به خوبی بدن انسان را مدیریت کند. بنابراین، فردی که صاحب چنین ذهن آشفته ای است ، آمادگی بالایی برای ابتلا به بیماری هایی دارد که در آن ها به نوعی برنمه سلول و بدن مختل می شود. از نمونه های این دسته از بیماری ها می توان به انواع "سرطان ها" اشاره کرد. در این بیماری ها سلول ها برنامه خود را گم می کنند و دچار تکثیر بی رویه یا کم کاری و تحلیل عضو مربوط به خود می شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر