۱۳۹۴-۰۳-۲۱

تبعیض و کثرت طلبی

تبعیض و کثرت طلبی
از جمله اشکالاتی که منجر به اتلاف انرژی می شود ، درگیر شدن ذهن انسان با وحدت جهان هستی و چندپاره کردن آن
یعنی کثرت بینی و تبعیض بین اجزای هستی است.
سروده ای از مرحوم سهراب سپهری به خوبی این موضوع را بیان می کند :
"من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است ، کبوتر زیباست !
وچرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست !
گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد ؟!
چشم ها را باید شست ! جور دیگر باید دید!
واژه ها را باید شست ! واژه باید خود باد ، واژه باید خود باران باشد. "
( بینش انسان/ محمّد علی طاهری)
باید که ذهنمان را از پاره پاره کردن جهان هستی و دسته بندی ها آزاد کنیم . و هستی را در همان یکپارچگی و وحدتی که بر آن حاکم است ، ببینیم . . .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر