۱۳۹۲-۰۵-۲۳

شایعه پراکنی در مورد حکم استاد طاهری ممکن است اهداف زیر را دنبال کند

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان حلقه
شایعه پراکنی در مورد حکم استاد طاهری ممکن است اهداف زیر را دنبال کند:

1- عادی نمودن و دامن زدن به اتهامات وارده و طرح موضوع اعدام در اذهان عمومی و زمینه سازی و مقدمه چینی و آماده سازی فضای عمومی برای عملی نمودن گامهای بعدی
2- ایجاد رعب و وحشت به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام مقتضی از سوی فعالان و فرادرمانگران و نیز مدافعان حقوق بشری
3- آزمایش افکار عمومی و تست و اکنش جامعه در برابر طرح موضوع اعدام
4- بررسی هزینه های صدور این حکم در سپهر عمومی داخلی و بین المللی
5- هدایت و تحریک مردم ، دوستداران و فعالان آزادی استاد به سمت اقدامات تندامنیتی،سیاسی،احساسی و غیر قانونی به منظور برخورد راحت تر و کم هزینه تر با روش های نخ نمای همیشگی مانند انگ ها و اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی
6-سنجش میزان علاقه مندان و دوستداران عرفان جلقه و میزان حساسیت جامعه نسبت به فرادرمانی،سایمنتولوژی و عرفان
7- سنجش میزان آشنایی جامعه داخلی و جهانی با استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر