۱۳۹۷-۰۱-۱۷

((طلسم شرف شمس ))

گروه خبري سايت
((طلسم شرف شمس ))"طلسمی كه به نام طلسم شرف شمس معروف است ( طلسم سلیمانی) طلسمی است كه به جهت دستیابی به حاجات از آن استفاده می کنند. 
یكی از شرایط آن زمان نوشتن آن است كه 19 فروردین ذكر شده است.

این طلسم باید بر سطح زرد رنگ نقش گردد که از عقیق زرد (انگشتر هایی با عقیق زرد که نوشته ای بر آنها حک شده است ) یا کاغذ زرد یا پارچه زرد استفاده میشود ."
با توجه به اینکه کلیه ی طلسم ها حاوی شعور منفی سنگین و مربوط به شبکه ی منفی و کمک گرفتن از غیر خدا برای رفع نیازها و مشکلات هستند و آلودگی های بسیار سنگین بر همه ی جنبه های زندگی انسان دارند.

 لذا از عزیزان خارج از مجموعه ی عرفان حلقه ، تقاضا داریم که از طلسم شرف شمس که یکی از طلسم های رایج است استقبال نکرده و هرگز آن را با خود حمل نکنند ،و از دوستان عضو مجموعه ی عرفان حلقه ، علی الخصوص دوستان ترم 5 به بالا ،،تقاضا داریم که در این روز هر لحظه روح جمعی و سایر موارد را در نظر داشته باشند .

با آرزوی توفیق الهی هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر