۱۳۹۰-۰۹-۱۷

استاد محمد علي طاهري عزيز

 
 


استاد محمد علي طاهري عزيز دانشمند و ابر مرد حقيقت جوي
زمانه  218روز است كه در بازداشت  به سر مي برند.
از دادستان محترم تهران تقاضا داريم نسبت به احقاق حقوق و 
آزادي اين دانشمند ايراني اقدام نمايند..

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر